Bygg din framtid

Med fokus, tydlighet och framåtanda!

Beställ här

Bygg din framtid


Den Personliga Kompassen och Karriärkompassen är visuella arbetsböcker som hjälper dig att reflektera, komma till insikt och ta hållbara beslut om din framtid. Med olika aktiviteter i väl beskrivna steg, hjälper dig kompassen som ett analog själv-coachnings-verktyg att 


 • granska ditt förflutna, 
 • ta reda på din nuvarande situation och 
 • planera din framtid i tydlighet och med fokus. 


Framtiden existerar inte, du skapar den genom dina drömmer, ideér och med hjälp av tydlig och målinriktad handling.

Den Personliga Kompassen

Den Personliga Kompassen är ett unikt instrument för att hitta riktning i ditt liv. Oavsett om du söker något nytt, genomför en förändring eller närmar dig slutet av en livsfas, kan du med Visual Planning System™ titta på ditt förflutna, skapa dig en bild av din nuvarande situation, för att föreställa dig och strukturera en meningsfull framtid. 


Det här kan du använda Den personliga Kompassen till: 

 • Tydliggöra dina förhoppningar och drömmar
 • Bedöma dina behov, din förmåga och din situation
 • Sätta upp mål för att uppnå det du önskar 
 • Skapa en handlingsplan för att uppfylla dina drömmar


Ta ansvar för ditt liv på ett roligt sätt: 

Den här arbetsboken består av sju grafiska mallar (med enkla och tydliga anvisningar), där du får skiva, rita eller göra collage av dina tankar och idéer. I Den Personliga Kompassen får du använda din fantasi och utforska dig själv för att tydliggöra dina alternativ så att du kan fatta välgrundade beslut. 

Använd Den Personliga Kompassen som en kartläggning av det liv du egentligen vill leva!


Karriärkompassen


Karriärkompassen är ett unikt visuellt planeringsverktyg, som hjälper dig att hitta rätt i din karriär. Oavsett om du är på väg in på arbetsmarknaden eller byter karriär, kan Karriärkompassen hjälpa dig att se helheten och fatta bra beslut om din karriär. Med Visual Planning System™ (avsett för personligt bruk) har du möjligheten att se på ditt förflutna och din nuvarande situation - se vilka karriärmöjligheter du har och därefter planera framtiden. 


Den här visuella arbetsboken hjälper dig att:

 • utvärdera dina tidigare arbeten
 • förstå dina egna personliga egenskaper och styrkor 
 • se vilka typer av arbetssituationer som passar dig
 • undersöka möjligheter
 • fatta beslut om din karriär och hur den påverkar ditt liv
 • sätta upp och nå karriärmål


De flesta av oss tillbringar minst en tredjedel av sin dag på jobbet

Många av oss kommer att ha flera jobb och mer än en karriär. Ibland förändras vår livssituation och därför kan det vara bra att kartlägga karriären för att se om man behöver förändra något. I vissa fall väljer vi själva att byta jobb eller karriär - ibland sker det förändringar som vi inte kan kontrollera. Oavsett vad förändringarna beror på så blir övergången lättare om du är förberedd inför nästa steg i karriären.


Användningsmöjligheter

Själv-Coaching

Den Personliga Kompassen och Karriärkompassen kan användas som ett själv-coachings-verktyg när som helst och var som helst. Detta betyder att du vägleder dig själv igenom de olika stegen. Det gör det möjligt att börja arbeta med att utforska och uppfylla dina framtida önskemål i din egen takt och i en bekant miljö.


Guidad-Coaching (online & offline)

Alternativt är det möjligt att boka upp en Quest-Team Coach som kan handleda och coacha dig genom processen. Coachen vägleder dig framåt under användning av nyfikna frågor och reflektionsverktyg, som hjälper dig att fördjupa ditt tänkande och ger dig en högre grad av insikt. Detta kan ske online eller i personligt möte. 


Team-Coaching (online & offline)

Team-Coaching eller Grupp-Training erbjuder möjligheten att titta på din egen väg från olika sidor genom diskussioner, peer-coaching och ömsesidig feedback. Detta kan resultera i möjligheter eller perspektiv som annars inte kunde beaktas. Här ger en coach deltagarna ytterligare metoder som kan möjliggöra djupare och mer omfattande insikter för dig själv och för er som grupp eller team. Handledning kan ske både online och i en fysisk workshop.  

Det bästa sättet att förutsäga framtiden är att själv skapa den.

Feedback

"Den Personliga Kompassen har blivit min viktigaste källa till att komma på vad jag vill göra med resten av mitt liv."

Ed Johnson, Prestationsstrateg


"Jag gillade att arbeta med Karriärkompassen, särskilt att visualisera och skriva ner tankeprocesser, det hjälper mig verkligen att strukturera mina tankar. Att arbeta med Kompassen har hjälpt mig att göra stora framsteg när det gäller att utveckla min personlighet. Det som kändes abstrakt blev lätt förståelig och konkret för mig."

Bernhard Zippert, Fortbildnings-koordinator 


"Så bra! Jag har aldrig sett en sådan arbetsbok någonstans. Du kan säga att Den Personliga Kompassen är en arbetsbok för att undersöka dina egna framtida önskningar och att arbeta med att uppfylla dem. Men den här boken är även mer. De olika arbetsblad och steg bjuder omedelbart in till att tänka, reflektera och visualisera. Designen motiverar, främjar idéer, leder till några lösningar som inte var så tydliga förut." 

Marc Tscheuschner, VD 
Pris

OBS: Just nu erbjuder vi 50% rabatt på båda produkterna och inkluderar frakt! 

NU: SEK 1 125 inklusive moms och frakt!


Ordinarie priset: SEK 2 250 inklusive moms (SEK 1 800 plus 25% moms) + frakt

Beställ här

Här kan du göra en beställning eller efterfråga ytterligare information.